Vill du veta mer om stadsodlingen på Eko-backen?

Måndag 14 mars kl. 18.30 är du välkommen att lyssna till Åsa Nyhlén som berättar och visar bilder.
Plats: Slånbärets kvarterslokal, Lillestadsvägen 99.
Ansvarig: Eva S-Malmberg, 073-084 60 45