Välkommen på föredrag om att skapa en nationalpark, tisdag 26 april!

Att skapa en nationalpark. Hur gör man? Tisdag 26 april kl. 19.00.

Arbete pågår med att bilda en nationalpark i västra delen av Åsnenområdet. Målet är att den ska invigas 2017. Helene Pettersson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen, berättar om Naturvårdsverkets nationalparksplan för hela Sverige samt om värdena i Åsnenområdet och hur processen med bildandet går till. Aktuella frågor är: Vilket område skall ingå? Hur skall det skyddas? Hur skall det skötas? Hur skall det visas upp för besökare?

Plats: Videumsalen D1136, D-huset, Vejdes plats 6, Linnéuniversitetet.
Ansvarig: Uno Pettersson, 0470-75 17 34.
Samarrangemang med Naturvetenskapliga föreningen.