Fira de vilda blommornas dag i Osaby

De vilda blommornas dag i Osaby naturreservat. Söndag 19 juni kl. 09.00-13.00. Följ med på en tur i Osabys blomsterrika marker. Vi besöker ängar, kärr, skog och betesmarker. Lämpligt även för barn och ungdomar. Ta med fika samt lupp och flora om du har. Samling: Reservatsparkeringen, Osaby säteri kl. 09.00. Ansvarig: Uno Pettersson, 0470-75 17 […]

Läs mer

Följ med till Öland lördagen den 28 maj

Botanisk exkursion till Öland. Lördag 28 maj kl. 08.00-18.00. Vi botaniserar på mellersta Öland under ledning av lektor Torbjörn Lindell. Medtag matsäck, stövlar, lupp och flora. Samling: Katedralskolans parkering kl. 08.00. Föranmälan till exkursionsledaren på tel. 0730-45 15 36 senast 26 maj. Samarrangemang med Naturvetenskapliga föreningen.

Läs mer