Följ med till Öland lördagen den 28 maj

Botanisk exkursion till Öland. Lördag 28 maj kl. 08.00-18.00.

Vi botaniserar på mellersta Öland under ledning av lektor Torbjörn Lindell. Medtag matsäck, stövlar, lupp och flora.

Samling: Katedralskolans parkering kl. 08.00.
Föranmälan till exkursionsledaren på tel. 0730-45 15 36 senast 26 maj.
Samarrangemang med Naturvetenskapliga föreningen.