Fira de vilda blommornas dag i Osaby

De vilda blommornas dag i Osaby naturreservat. Söndag 19 juni kl. 09.00-13.00.

Följ med på en tur i Osabys blomsterrika marker. Vi besöker ängar, kärr, skog och betesmarker. Lämpligt även för barn och ungdomar. Ta med fika samt lupp och flora om du har.

Samling: Reservatsparkeringen, Osaby säteri kl. 09.00.
Ansvarig: Uno Pettersson, 0470-75 17 34.
Samarrangemang med föreningen Smålands Flora.