Vi tittar på stora träd i Bokhultet, 19 februari kl. 09.00

Bokhultets naturreservatet omfattar mycket mer än bokskog. Här finns också strandskogar, ekhagar, lövblandskog och tallskog. Sammanlagt är det minst 10 trädarter som här konkurrerar med varandra och det är en ständig kamp mellan dem. Faktorer som skuggtolerans, fröspridning och markfuktighet är viktiga i denna kamp. Vi tittar på olika skogar och ser hur de utvecklas. Dessutom letar vi upp de största exemplaren av de olika trädslagen. Ta med fika. Samling: Parkeringen, Biparadiset i Bokhultet. Kontakt: Uno Pettersson, 070-588 56 14.