Årsstämma, 13 mars kl. 19.30

Välkommen till årsstämman, föreningens högsta beslutande organ, då vi redogör för vad som hänt under året och väljer ny styrelse. Det är mycket viktigt att du kommer och gör din röst hörd. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 28.2. De kan skickas till Mårten Västerdal, Sofiebergsv. 13, 352 43 Växjö.

Plats: Studiefrämjandet, Residenset.

Ansvarig: Mårten Västerdal, 076-278 19 29