Fagning på Tussudden, söndag 15 april kl 9

Kom ut i vårsolen och var med att räfsa vår äng för att gynna växterna och underlätta slåttern i augusti. Vi utlovar motion och trevlig arbetsgemenskap där alla kan delta! Ta med fika och räfsa om du har.

Samling vid Norrtulls parkering eller vid Tussudden (vid Lövsjön, efter infarten till Notteryds naturreservat)