Skogsvandring i Osaby söndag 16 september, kl. 9.00

Rapport:

25 deltagare, härligt väder. Vi vandrade till de gamla torpplatserna Spelhagen och Kubbleryd. De marker vi disponerar ska skötas utan andra avkastningskrav än att gynna naturen maximalt.  Tack till guiderna!

Det som redan är naturreservat beskrivs här:

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/besok-och-upptack/naturreservat/osaby.html

Osaby säteri som ägs av Naturskyddsföreningen har en omväxlande natur med skogar, kärr, hagmark, eklandskap och sjöstränder. Den här dagen kommer vi speciellt att titta på skogen och prata om hur den bör skötas för att öka de biologiska värdena.

Stora förändringar är på gång på Osaby säteri. Den delen av skogen som inte är naturreservat kommer att restaureras för att på sikt skapa skogar med rika naturvärden.

Följ med på en vandring i skogen där vi presenterar visionerna för framtiden.

Samling på reservatsparkeringen, Osaby kl. 9.00.

Naturskyddsföreningen i Växjö – Uno Pettersson 070-5885614

Smålands Natur – Sven Nilsson