Fixarverkstad tillsammans med Omställning Växjö

Välkommen till tre tematräffar för att inspireras till mer hållbar, mer miljövänlig och mer omställd livsstil.
Första träffens tema: Fixa grejen - Återbruk och återvinning
Måndagen den 1 oktober kl 18-21
Vi plockar upp tråden från Miljövänliga veckan, Naturskyddsföreningens årliga kampanj,
som pågår under veckan och som i år har temat Fixa grejen!
Under kvällen har du möjlighet att laga kläder, byta batteri på eltandborste, laga datorer.
Med lite handledning fixar vi dessa grejer tillsammans samt diskuterar och inspirerar varandra till att laga saker istället för att köpa nytt. 
Om vi inte själva kan fixa grejen så kan vi kanske tipsa om vem som kan det…
Vi erbjuder också lite fika till självkostnadspris under kvällen.
-Ta med trasiga grejer så försöker vi fixa dessa och inspirera till att fixar mer grejer själv eller vilka som kan hjälpa dig att fixa den
 
Plats :Lillestadsvägen 99, Kvarterslokalen Slånbäret, Växjö
Arrangör : Naturskyddsföreningen och Omställning Växjö
Ansvariga Lotta Svensson och Pär Wallin. Lars-Olof bidrar med fixarverkstad för datorer.
Telefon : 0470-26662 eller 0474-35020