Träff med Maj Aspebo från Skogsnätverket, Måndag 26 september

Vi får träffa Maj Aspebo från Skogsnätverket, som berättar om arbetet med att skydda skogar i Norrbotten. Efteråt blir det fika och samtal där vi utbyter erfarenheter om hur vi kan jobba med skogsfrågor i norr och söder.

Alla är mycket välkomna!

Tid: Måndag 26 september kl 17.00

Plats: Studiefrämjandet 2 vån. Ingång mitt emot Broqvists konditori

Ansvarig: Uno Pettersson tel 070-5885614