Återbruk och Källbesök Söndag 31 mars kl 9.30 — ca 16

Vi besöker Wederslöfs byggnadsvård, där VD Stefan Holmberg berättar lite om företaget, byggnadsvård och återbruk. Det är också möjligt att handla i deras affär.
Resan går vidare till Tors Källa, där källexperten Roland Bengtsson möter upp. Vi äter vår medhavda lunch här.
På Sundet i Torne väntar Karin, som ska berätta om hur hon varsamt restaurerar sitt hus. Här bjuds alla på fika.

Samåkning med egna bilar från Parkeringen Norrtull (Framför Norrtullsskolan mot Domkyrkan). Ange gärna om du vill köra eller åka med i anmälan. Passagerarna betalar 7 kr milen per deltagare till chauffören. I övrigt ingen kostnad.

Tacksam för anmälan före 27 mars på föreningens e-post- adress: vaxjo@naturskyddsforeningen.se

Frågor och samordning Eva Malmberg, 0730 84 60 45.