Höstfesten den 28 september 2014

Årets höstfest arrangerades i mindre skala än tidigare år. Vi tyckte det var viktigt att fokusera på naturaktiviteter och ville också låta föreningar med anknytning till natur och miljö få visa upp sig. Vädret var lite ruggigt med hotande regn, men trots det kom det ändå ca 275-300 st besökare! Många deltog på våra olika aktiviteter, såsom insektshåvning […]

Läs mer

Mosscirkel hösten 2014

Mossor är små förbisedda växter som vi ibland irriterar oss på men också njuter av. Du som vill lära dig lite mer om mossor har nu chansen. Vi studerar de vanligaste arterna i olika naturtyper. Obekanta mossor bestämmer vi med hjälp av mikroskop och bestämningslitteratur. Det är extra spännande nu för sista numret av Nationalnyckeln […]

Läs mer

Avslutningsaktivitet på Osaby med natursnokarna

Den 25 maj hade Natursnokarna vårens avslutningsaktivitet på Osaby utanför Växjö. Vädret var återigen bästa tänkbara – en riktig försommardag i naturen! 17 barn och föräldrar kom och på schemat stod håvning i Vederslövsjön, naturstig och att teckna och mål i det fria. Sjön har ett rikt djur- och växtliv och barnen håvade upp dammkvalster, trollsländelarver, […]

Läs mer

Aktivitet i Biparadiset den 27 april

Söndag 27 april hade natursnokarna en aktivitet på Biparadiset, och vi var drygt 30 vuxna och barn. Vädret var bästa tänkbara! Temat denna gång var träd, knoppar och insikter. I Biparadiset finns förutom ett 80-tal biarter, även många andra insekter och växter. Som kunniga guider hade vi Uno Pettersson och Erik Sjödin. Och vi fick […]

Läs mer