Guidad tur av Sandvik 3

Nu får vi möjlighet att se det nya värmekraftverket.
När: Onsdag 3 februari kl. 17.30. Besöket tar ca. 1,5 timmar.
Max 15 personer.
Plats: Samling utanför Sandviksverket.
Besöksadress: Lantmannavägen 4, Växjö

Kontaktperson: Börje Svensson, 0472-26 01 36.

Filmvisning: The true cost. Tisdag 12 januari kl. 19.00. 

En film om hur våra konsumtionsvanor i väst och modeindustrin påverkar miljön och människor. Den ställer frågan vem som egentligen betalar för våra billiga kläder och vårt snabba mode. Gratis inträde och fika med eftersnack. Längd på filmen ca. 1,5 timmar. Plats: IOGT-NTO. Victoriasalen, Vattentorget. Ansvarig: Lotta Svensson, 0470-266 62.

Besök på Sandvik 3. Onsdag 3 februari kl. 17.30.

Fladdermöss vid Södra Bergundasjön, Tisdag 15 September kl. 19.00

Nu på hösten samlas mängder av fladdermöss vid Bergundasjöarna där det fortfarande finns gott om insekter. Den stora brunfladdermusen börjar flyga redan vid solnedgången och är därför lätt att se. Senare kan vi också se den mycket mindre dvärgpipistrellen. Med hjälp av ultraljudsdetektor kan vi också höra deras läten. Samling: Parkeringen vid Torparängen, Teleborg kl. 19:00. Ansvarig: Uno Pettersson, 0470-75 17 34.