Fagning på Tussudden. Söndag 19 april kl. 09.00-13.00.

Nu är det dags för vårstädning på ängen. Löv och gammalt gräs skall räfsas bort. En del grenar och buskar behöver också tas bort. Kanske måste vi också städa upp efter vildsvinens härjningar.

Ta med fika samt räfsa om du har. Samling: Parkeringen vid Norrtull kl. 09.00 eller åk direkt till Tussudden. Ansvariga: Ingemar Henriksson, 0470-274 44 och Uno Pettersson, 0470-75 17 34.

Extremadura, Spanien den 12 februari

Följ med till Dehesan-de blommande korkekskogarna i Spanien. Dehesan är en av de mänskligt skapade naturtyperna som bäst visar möjligheterna att effektivt utnyttja ett landskap för egen vinning där allt från kork till skinka och ost produceras. Detta gynnar den biologiska mångfalden med gamar, orkidéer, storkar, kejsarörnar och blåkråkor och andra arter som nästan helt försvunnit från andra håll i Europa. Hit reste familjen Ivarsson under tre veckor i april 2014, under den tid då det blommar som mest. Resan avslutades vid Gredosbergen där krokusar och olika påskliljor täcker marken och stora flockar av iberiska stenbockar vandrar fram.

Plats: IOGT-NTO, Vattentorget.
Tid: Torsdag 12 februari kl. 19.00.
Ansvarig: Patrik Nilsson
mobil: 073-802 88 64