Mosscirkel hösten 2014

Mossor är små förbisedda växter som vi ibland irriterar oss på men också njuter av. Du som vill lära dig lite mer om mossor har nu chansen. Vi studerar de vanligaste arterna i olika naturtyper. Obekanta mossor bestämmer vi med hjälp av mikroskop och bestämningslitteratur. Det är extra spännande nu för sista numret av Nationalnyckeln kommer strax ut och den handlar just om mossor. Den blir en till stor hjälp att identifiera mossor som tidigare varit svårbestämda.

Cirkeln omfattar sex kvällsmöten. Utöver detta ordnar vi också några exkursioner.
Cirkeln vänder sig till såväl nybörjare som lite mer avancerade.
Torsdagar i Växjö eller Alvesta beroende på deltagare med start 25 september.

Preliminärt upplägg:
Innemöten 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11 och 4/12 alt varje torsdag från och med 25/9
1. Några skogsmossor och hur man bestämmer mossor med hjälp av mossflora (pleurokarper). Bra om du har Hallingbäck: Mossflora.
2. Några mossor som växer på sten och stubbar (akrokarper)
3. Våtmarksmossor. Källor, källkärr och mosse
4. Mossor på träd (epifyter)
5. Levermossor
6. Uppföljning
Exkursion
Förslag på datum. 4/10, 19/10 och 8/11
Skogsutflykt
Källkärr/mosse
Lövskog

Ledare: Per Darell 072-5086686

Avslutningsaktivitet på Osaby med natursnokarna

Den 25 maj hade Natursnokarna vårens avslutningsaktivitet på Osaby utanför Växjö. Vädret var återigen bästa tänkbara – en riktig försommardag i naturen! 17 barn och föräldrar kom och på schemat stod håvning i Vederslövsjön, naturstig och att teckna och mål i det fria. Sjön har ett rikt djur- och växtliv och barnen håvade upp dammkvalster, trollsländelarver, iglar, virvelmaskar och buksimmare med flera. Det som först bara ser ut som bottensediment rymmer många former av liv och egna små ’ekosystem’.

Många föräldrar har uttryckt att det är roligt att Naturskyddsföreningen har den här verksamheten så att barn och föräldrar kommer ut i naturen tillsammans, och upplägget är trevligt. Vi som har arrangerat Natursnoksaktiviteterna vill tacka alla – barn och vuxna – som deltagit. Det har varit väldigt roligt att få planera och göra de här träffarna. Och vi fortsätter givetvis till hösten, inbjudan kommer!

Vi vill nu passa på att önska er alla en riktigt skön sommar och njut av vår fina natur!

Väl mött efter sommaren!
 
Patrik, Elmina, Jenny & Elias

Aktivitet i Biparadiset den 27 april

Söndag 27 april hade natursnokarna en aktivitet på Biparadiset, och vi var drygt 30 vuxna och barn. Vädret var bästa tänkbara! Temat denna gång var träd, knoppar och insikter. I Biparadiset finns förutom ett 80-tal biarter, även många andra insekter och växter. Som kunniga guider hade vi Uno Pettersson och Erik Sjödin. Och vi fick bland annat lära oss om hur olika bin lever och vad de äter. Visste ni förresten att det finns bin som lever på och utnyttjar vad andra bin samlat ihop? De kallas gökbin. Det är en spännande värld och ju mer man botaniserar i naturen, desto mer finns att upptäcka. Efter guidningen var det dags för fika, vilket som vanligt var uppskattat!