Länkar

 

 

Grannkretsar och länsförbund 

Kronobergs länsförbund

Naturskyddsföreningen i Alvesta

Naturskyddsföreningen i Lessebo

Naturskyddsföreningen Linnébygden

Sunnerbo Naturskyddsförening

Uppvidinge Naturskyddsförening

 

Lokala aktörer

Bonnakött
Beställning och hemleverans av gårdsmärkt och ekologiskt kött från trakten.

Botanik och zoologi

Artdatabanken
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Artportalen
En oberoende samlingsplats för fynd av arter

Bilder ur Nordens flora
Elektroniskt återutgiven utgåva av C. A . M. Lindmans flora från tidigt 1900-tal

Checklista över Sveriges mossor
Från Naturhistoriska riksmuseet

Checklista över Nordens kärlväxter
Thomas Karlsson, Naturhistoriska riksmuseet

Den virtuella floran
Av Arne och Anna-Lena Anderberg

Svampguiden
Identifiering, recept mm

 

Kulturlandskapet

Svensk kulturväxtdatabas
Från Uppsalas naturhistoriska museum

 

Föreningar

Fältbiologerna i Växjö
Föreningen för alla natur- och miljöintresserade ungdomar mellan 12 och 25 år

Föreningen Smålands flora
En lokalförening av Svenska botaniska föreningen

Kronobergs insektsförening

Kronobergs ornitologiska förening

Kronobergs slåttergille
Arbetar för att bibehålla eller återskapa slåttermarkernas natur- och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet

Svenska botaniska föreningen

Sveriges entemologiska förening

Sveriges mykologiska förening
Jobbar för en bättre kännedom om svampar och deras roll i naturen

Växjö fågelklubb