Länkar

Uppdaterat och kontrollerat 2022-07-04

Grannkretsar och länsförbund:

Kronobergs länsförbund

Naturskyddsföreningen i Alvesta

Naturskyddsföreningen i Lessebo

Naturskyddsföreningen Linnébygden

Sunnerbo Naturskyddsförening

Uppvidinge Naturskyddsförening

osabynaturvardsstiftelse.se -Osaby Naturvardsstiftelse

Lokala aktörer:

Kafedeluxe.se/herrgard-de-luxe -Osaby Säteri

Bonnakott.se
Bonnakött: Beställning och hemleverans av gårdsmärkt och ekologiskt kött från trakten.

Botanik och zoologi:

Artdatabanken.se
Artdatabanken: Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Artportalen.se
Artportalen: En oberoende samlingsplats för fynd av arter

Birdlife.se
Birdlife Sverige

Botaniskanycklar.se
Botaniska nycklar

Botanikportalen.se
Botanikportalen

runeberg.org/nordflor -Bilder ur Nordens flora
Elektroniskt återutgiven utgåva av C. A . M. Lindmans flora från tidigt 1900-tal

mossornasvanner.se -Föreningen Mossornas Vänner

Svampguiden
Identifiering, recept mm

 

Kultur- och Trädgårdsväxter:

Svensk kulturväxtdatabas
Från Uppsalas naturhistoriska museum

Föreningar:

Fältbiologerna i Växjö
Föreningen för alla natur- och miljöintresserade ungdomar mellan 12 och 25 år

smalandsflora.com -Föreningen Smålands flora
En lokalförening av Svenska botaniska föreningen

artkunskap.se -Kronobergs insektsförening

kofnet.org -Kronobergs ornitologiska förening

slattergillet.se -Kronobergs slåttergille
Arbetar för att bibehålla eller återskapa slåttermarkernas natur- och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet

svenskbotanik.se -Svenska botaniska föreningen

sef.nu -Sveriges entomologiska förening

Svampar.se -Sveriges mykologiska förening
Jobbar för en bättre kännedom om svampar och deras roll i naturen

vaxjofagelklubb.se -Växjö fågelklubb