Linnea i Växjö och artportalen

Linnea är Smålands landskapsblomma, det vet alla, men var den växer är inte lika lätt att veta. I fjällen har vi ofta upplevt den. Men Uno tipsar:

Just nu blommar linnean som bäst, bl.a. i Högaskruv nordost om Sandsbro där den här bilden är tagen. Den växer intill en liten byväg (vägen mot Högaskruv och är mycket lätt att hitta.
Vägen går till vänster 800m efter Rastplats Innaren Cafiket, med norra Åreda på höger sida.
I artportalen kan vi hitta flera förekomster i Högaskruv och i Växjö men inte många. Några platser har blivit industrimark. Andra försvinner, ofta vid kalavverkning och gynnades förr av skogsbete. Men antagligen finns fler än de i artportalen och de får du gärna rapportera till oss eller i Artportalen.
Att söka i artportalen är inte så svårt och man lär sig med tiden. En bra dator underlättar i början, men när man vet vad man letar efter fungerar även mobiltelefoner.
Här kommer en länk till ett sökresultat, lista över rapporter i Växjö

Om man pekar på en fyndplats kommer en karta upp som man kan klicka upp och zooma i.

Klicka sen på sökformuläret för att tex välja ytterligare kommuner.
Hittar du fler växtplatser rapportera gärna i Artportalen eller till oss genom att klicka på ”Kommentera” under rubriken ovan.

De vilda blommornas dag 2020 – Anvisning för att gå på egen hand!

Naturen är öppen och bjuder på upplevelser för alla med ögon och öron, ensam eller med dina närmaste. (De flesta av oss tycker att det är ok att vandra och fika i ”micro-kluster” tillsammans med några få du känner som är lika försiktiga som du.)
Här följer en anvisning hur du går den tänkta rundan på egen hand. Ha anvisningen öppen på plattan eller mobilen. Vill du skriva ut så finns filen här:.Vilda blommor i Biparadiset

Vilda blommor i Biparadiset, mitten av juni 2020.
Alternativ till De Vilda Blommornas Dag.
Start: Parkeringen vid Biparadiset.
Gå från parkeringen rakt igenom informationsbyggnaden och du ser Biparadiset framför dig.
Följ den raka stigen där det växer nyponros på båda sidor. Efter ca 10 m. växer på höger sida
rotfibbla, hönsarv, smultron och ängsfryle. Där ser du också luddtåtel, ett mjukt gräs som har
en violett vippa nu innan den öppnar sig helt.

Till vänster finns blommande hundkex och rödfibbla. Efter nyponrosorna finns det en sandslänt till höger med tjärblomster, bergsyra och ett lågt gräs, vårfryle vårtåtel . På den öppna sanden vid stigen blommar också ärenpris en låg krypande veronika med ljusblå blommor.

Fortsätt rakt fram och du har öppen blomsteräng på båda sidor. Där växer sommarfibbla i stora mängder och enstaka höskallra samt prästkrage här och var. Skogsklöver med sina smala bladflikar finns här i stora bestånd, men den är ännu inte i blom.

Fortsätt fram till en fyrvägskorsning där det ligger en hög med stora stenar.

Sväng vänster där och fortsätt förbi utedasset och vägen rakt fram in i skogen. (Om du vill kan du gå en bit efter rödmärkta stigen  som börjar vid dasset. Där finns många arter och det är vackert. Men vänd sedan åter och fortsätt den lilla vägen).

Här finns ängskovall på höger sida efter att du svängt. Om det blåser kan du nu höra suset från två stora aspar över ditt huvud. På båda sidor växer hundäxing, ett högt bredbladigt gräs med en stor tät vippa.

Fortsätt fram till en vänsterkurva. Där växer midsommarblomster, smörblomma, nässlor och nejlikrot.
I den höga vegetationen vid stigen kan du också se en kraftig storbladig daggkåpa samt kärrgröe, ett meterhögt frodigt gräs med ganska breda blad och en stor gles vippa. Titta upp
och du har rönn, lönn, sälg, al, ek och körsbärsträd över dig.

Lite längre ner i den fuktiga svackan främst på vänster sida ser du mängder av ljusgröna ormbunkar. Det är majbräken, som är som vackrast nu när de nyss har kommit upp.

Fortsätt framåt tills stigen vägen slutar och du är framme vid Bäckaslövs våtmark.

Där svänger du vänster och har ett vattenfyllt dike på vänster sida i vilket det växer rikligt med mannagräs, ett gräs med breda blad som ofta flyter på vattnet. Där finns också glesa bestånd av sjöfräken. Under sälgen till höger om stigen vägen växer ängsgröe, ett halvhögt gräs med pyramidformad vippa.

Efter ca 50 m. finner du en liten damm med en skylt”Våtmarker”. Bredvid skylten växer rödblära och på kanten av stigen finns det en bård av kamäxing, ett dekorativt gräs med ett tätt ensidigt ax.

På vägrenen till höger växer svartkämpar och nästan ute på vägen blommar den gula gåsörten med sina
silvergråa blad och långa revor. Utefter diket på vänster sida växer rikligt med grenrör, ett högvuxet gräs med lila vippa, som bildar täta bestånd. Fortsätt till nästa grusväg där du svänger vänster vid en damm.

Vänster om vägen växer kärringtand, vitklöver, rödklöver och den gula trådklövern. Där växer också rikligt med rödsvingel, ett halvhögt gräs med svagt lilafärgade vippor och smala blad. Till höger om vägen växer nejlikrot med små gula blommor och där i skogsbrynet blommar nu skogsbjörnbär med sina vita blommor i klasar.
Fortsätt vägen framåt och en bit upp i backen hittar du gökärt, daggkåpa och teveronika. Lite längre fram finns en stätta på höger sida som leder in till en beteshage där det brukar gå hästar eller kor.
Om det är öppet till hagen, betyder det att där inte finns några djur. Till höger i den torra hagen växer mandelblomma och till vänster strax innan den stora eken finns en svagt markerad torr liten kulle. Där växer gråfibbla och rödsvingel i tusental,

Stanna 20 m. innan eken och sväng 90 grader åt höger. Gå nu rakt fram mot lövskogen och du finner efter ca 20 m. Rikligt med blåblommande jungfrulin och stora bestånd av skogsklöver. Ca 50 m. längre bort efter stigen blommar stora buskar med rundhagtorn. Där finns också åkervädd, fältarv och bergsyra.

Gå tillbaka till grusvägen och fortsätt den till höger

Efter ingången till hästhagen växer stormåra, ängssyra, hönsarv och femfingerört. Den senare är lätt att känna igen eftersom bladen är silvergrå på undersidan.

Fortsätt vägen tills du ser en stig in till vänster som leder till parkeringen. Längst bort till vänster på parkeringen i NV-hörnet blommar en stor buske med olvon.
Uno Pettersson

Vi öppnar även plats här på hemsidan och på vår Facebooksida för dina berättelser och bilder och frågor om naturen runt Växjö. Prova att lämna kommentarer här nedan, eller maila Webbredaktören larsolof.carlsson@gmail.com eller kommentera på Facebook Naturskyddsföreningen i Växjö som du hittar till höger eller nedan.
Varma blomsterhälsningar
Ut och njut!
Uno, Lars och resten av styrelsen

Botanisk Exkursion till Hågeryd 24 maj

Byn Hågeryd norr om Växjö minns säkert många genom bröderna Erik och Sigvard som på 80-talet blev TV-kändisar. Nu har deras gård blivit naturreservat och den sköts så att slåtterängarna, betesmarkerna och lövskogen ska behålla sin artrikedom. Vid den här tiden blommar bland annat jungfrulin, svinrot, smörbollar och sommarfibbla. Vi kommer också att titta på hartmansstarr, en högväxt starrart som bara påträffats på en handfull ställen i vårt län.  TA MED fika. Flora om du vill.

Vi ska lämpligen inte samåka med varann utan bara med våra närmaste. Vid Naturreservatet finns Parkering där vi samlas ca 9.30. Vägbeskrivning länk i kalenderposten. Som tidigare utlysts sker det dock en samling för dem som vill, som vanligt vid Parkeringen vid Norrtull klockan 9.00 Söndagen 24 maj

Alla är välkomna på exkursionen som är friska och respekterar att vi alla håller respektavstånd. Du kan även besöka reservatet på egen hand / med dina närmaste. I början av maj finns de vanliga vårblommorna samt desmeknopp, om du hittar den. Det finns en rundslinga för vandring. I länkarna i kalenderposten här nere till höger finns vägbeskrivningar och länsstyrelsens reservatbeskrivning. Vid Parkeringen finns en info-Tavla.

Du hittar även dit utan karta: Sväng av från rv 30 mot Hågeryd mitt emellan Flygplatsen och Ör. Följ grusvägen / håll till vänster tills du kommer till naturreservatets nya parkering och skylt.

 

Ledare är Uno 070-5885614