Kontakta styrelsen

Allmänna frågor: vaxjo.krets@naturskyddsforeningen.se

Postmottagare:

c/o Uno Petersson
Vårlöksvägen 7
352 51 Växjö

Fakturor skickas till: (även mydighetspost kommer till kassören)

Gunilla Nordh-Bodmark
Högövägen 13
352 58 Växjö

 

Styrelse vald 2024-03-05: Konstituerad 2024-03-18

Funktion

Namn

Telefon

E-post

Arbetsutskottet Ledamot

Uno Pettersson

070-5885614

uno_p@hotmail.com

 Kassör

Gunilla Nordh-Bodmark

073-0852513

g.nordh@telia.com

Arbetsutskottet Ledamot

Lena Lorén

076-1363225

lena.loren@telia.com

Ledamot 

Eva Sahlström-Malmberg

073-0846045

malmberg.eva@gmail.com

Ledamot Sekreterare

Kerstin Allvin

072-3106914

kallvin61@gmail.com

Ledamot

Lotta Svensson

0474-35020

tessla22@hotmail.com

Ledamot

Yvonne Teleberg

070-3914047

yvonneteleberg@hotmail.com

Ledamot

Christer Petersson

070-6184380

cpetersson121@gmail.com

Arbetsutskottet

Ledamot

Jan Alldén

070-3037138

allden.jan@gmail.com

Suppleant

Solveig Jonsson-Perjos

070-5331282

sperjos@gmail.com

Suppleant

Louise Kulmala Välijeesiö

073-3095636

louise.kulmala@gmail.com

Suppleant

Annie Nilssonl

070-3868184

annienilsson@live.com

Suppleant

Peter Kraft

072-3148849

peter@kraft.se

Suppleant

Roger Liljedahl

070-3759268

simba_rn@hotmail.com