Handla miljövänligt

Hur handla miljösmart i Växjö? Håll utkik i kalendern efter föreläsningar, evenemang och annat med tema hållbar konsumtion! 

 

 

2012 gjordes broschyren ”Växjös lilla gröna 2012”. Den var framtagen i samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Växjö kommun, Studiefrämjandet, Växjö Turistbyrå/Växjö & Co samt Växjö Citysamverkan. Broschyren finns också att hämta hos Turistbyrån, Stadsbiblioteket m fl. Den är i stort behov av förnyelse, och Naturskyddsföreningen verkar för att nästa version skall uppställa väsentligt högre krav på hållbarhetsambitioner hos representerade aktörer. Broschyren upptar i nuvarande skick en ganska spretig flora av företag, med högst varierande grad av miljömedvetenhet.

växjögröna2

 

Kontakta oss gärna för mer tips och idéer! Kanske vill du vara med och verka för ökad miljöhänsyn?