Handla miljövänligt

Hur handla miljösmart i Växjö? Håll utkik i kalendern efter föreläsningar, evenemang och annat med tema hållbar konsumtion!

Kontakta oss gärna för mer tips och idéer! Kanske vill du vara med och verka för ökad miljöhänsyn?

Här är matbutikernas ekoutbud i Växjö. Resultat av butiksundersökningar med avseende på utbudet av ekologiska varor, gjord nov 2022 – feb 2023

Naturskyddsföreningen i Växjö genomförde under tiden november 2022 till februari 2023 butiksundersökningar med avseende på utbudet av ekologiska varor hos ett antal stora butiker i Växjö. Syftet med undersökningen är att guida konsumenterna till var man hittar det bästa utbudet av ekologiska varor och uppmuntra butikerna att ta in mer ekologiska produkter.
Med hjälp av en checklista, framtagen av Naturskyddsföreningen på nationell nivå, räknades antalet ekologiska alternativ av ett urval av produkter.
I de givna poängen nedan ingår antal ekologiska alternativ och hur väl synlig produkten är.
De undersökta butikerna och dess poäng är:
Butik poäng
ICA Kvantum, Norremark

146

Stora Coop, Norremark

137

Willys, Teleborg

120

City Gross

82

Lidl, Erik Norbergs väg

40

Dessa poäng skall inte tolkas som totala antalet ekologiska alternativ i butikerna, utan som jämförelsetal.
Kommentarer till listan:
-Lidl har en mindre butiksyta än de andra
-City Gross har en betydligt större butiksyta än de andra, men en stor del av sortimentet består av annat än matvaror
-ICA Kvantum har flest ekologiska alternativ även när poängen för synlighet är borträknade
-Dock har ICA Kvantum låga poäng för en så viktig varugrupp som köttbaserade produkter
-Lidl och City Gross har mycket låga poäng för köttbaserade produkter
-Ekologiska ägg finns i samtliga butiker
-I City Gross butik är det mycket svårt att upptäcka de ekologiska varorna
-För samtliga butiker gäller att det inte finns något ekologiskt alternativ för vissa produkter på vår lista
-Många förpackningar och markeringar med grön färg hade annan innebörd än ekologiskt.
Att handla ekologiskt innebär att bidra till en långsiktigt hållbar matproduktion, ökad biologisk mångfald och en bättre djurhållning. En matproduktion utan spridning av farliga kemikalier och övergödning. Det är därför mycket oroande och tragiskt att försäljningen av ekologiska varor minskat de senaste åren. Detta måste måste ändras på! Det som man som privatperson kan göra är att välja ekoprodukter när man gör sina inköp, men det är butikernas ansvar att dessa produkter finns på hyllorna och att det är lätta att hitta.
Generellt tycker vi att utbudet av ekologiska produkter är dåligt, även för de butiker som fått de högre poängen. Vi tror att butikerna kan göra en hel del mer för att göra produkterna synliga i butiken och med annonser.
Sedan måste vi alla hjälpas åt med att öka medvetenheten att ekologisk mat är viktig.
Kontakt:
Lena Loren
Naturskyddsföreningen i Växjö
Tel: 076-1363225

Nedan visas de rapporter som skrevs efter varje butikbesök och som även skickades till respektive butik

Willys, Teleborg 

Undersökningen gjordes av Lena Loren och Eva Sahlström-Malmberg den 22 nov 2022. Vår kontakt i butiken var Petra Fransson.

Som grund för undersökningen användes ett formulär från Naturskyddsföreningen som som lanserades i samband med Miljövänliga veckan 2022. I denna undersökning väljs ett antal varor ut och man räknar sedan antal ekologiska produkter av dessa varor. Varje produkt ger 1 poäng i poängräkningen. Även god hyllkantsmärkning ger 1 poäng för varje produkt.

Resultat för Willys Teleborg
Butiksyta 3200 m2
Antal varor 9600 st
Produkter                                                                                                                      poäng

Mjukt bröd, hamburger- korv- och pitabröd, knäckebröd                                       5

Yoghurt naturell- smaksatt- växtbaserad- och laktosfri, växtbaserad grädde
gräddfil, havredryck, keso, hårdost, glass                                                                    13
Köttbullar, vegobollar, korv, leverpastej, kyckling, nötkött(ej färs)                        12
Vindruvor, päron, kål                                                                                                        2
Juice drickfärdig och konc, rapsolja, snacks, tomatpastasås,
taco kryddblandning, müsli, inlagd gurka                                                                   26
Kommentarer
-Det fanns en kantmärkning på ekoglass som inte fanns i disken
-Rödbetsjuice fanns i tre olika märken och räknades som tre produkter
-Eko cornflakes räknades inte in som müsli
-Torkade skivor av mango och kokos räknades inte in som snacks
-För vissa varor fanns inga ekologiska alternativ
Total poängsumma
Alla ekologiska produkter var väl märkta och med poängen för hyllkantsmärkningen blir poängsumman 116.
Även hur varorna presenteras skall ingå i poängsättningen
Att ekologiska produkter blandas med icke-ekologiska ger 2 poäng
Att varorna till största delen är bra placerade ger 2 poäng

Total summa 120 poäng

Stora Coop, Norremark

Undersökningen gjordes av Lena Loren och Eva Sahlström-Malmberg den 12 dec 2022. Vår kontakt i butiken var Adam Lövgren.

Som grund för undersökningen användes ett formulär från Naturskyddsföreningen som som lanserades i samband med Miljövänliga veckan 2022.
I denna undersökning väljs ett antal varor ut och man räknar sedan antal ekologiska produkter av dessa varor. Varje produkt ger 1 poäng i poängräkningen. Även god hyllkantsmärkning ger 1 poäng för varje produkt.
Stora Coop, Norremark
Butiksyta 2000 m2
Antal varor 10000 st
Produkter                                                                                                                poäng
Mjukt bröd, hamburger- korv- och pitabröd, knäckebröd                                    14
Yoghurt naturell- smaksatt- växtbaserad- och laktosfri, växtbaserad grädde
gräddfil, havredryck, keso, hårdost, glass                                                                 32
Köttbullar, vegobollar, korv, leverpastej, kyckling, nötkött(ej färs)                     16
Vindruvor, päron, kål                                                                                                     4
Juice drickfärdig och konc, rapsolja, snacks, tomatpastasås,
taco kryddblandning, müsli, inlagd gurka                                                                  36
Kommentarer
-För två varor fanns plats i hyllan för ekologisk produkt, men dessa platser var tomma. Dessa produkter räknades inte.
-För juice och glass fanns ”samma” produkt i olika smaker. Dessa räknades som separata produkter. För glass var hyllmärkningen dock inte helt uppdaterad med sortimentet.
-Eko cornflakes och rågflingor räknades inte in som müsli
-För vissa varor fanns inga ekologiska alternativ
-Många förpackningar och markeringar hade grön färg, som hade annan innebörd än ekologisk.
-Vår kontakt i butiken, Adam, hade inte möjlighet att träffa oss
Total poängsumma
De flesta ekologiska produkter upplevdes svåra att hitta. Endast vissa varor hade grön, väl synlig hyllkantsmärkning eller en ”ekovippa”. Detta gällde helt eller delvis för mjukt bröd, knäckebröd, havredryck, köttbullar, kyckling, glass, nötkött, konc. juice och rapsolja.
Med poängen för hyllkantsmärkningen blir poängsumman 133.
Även hur varorna presenteras skall ingå i poängsättningen.
Att ekologiska produkter blandas med icke-ekologiska ger 2 poäng
Att varorna till största delen är bra placerade ger 2 poäng

Total summa 137 poäng

ICA Kvantum, Norremark

Undersökningen gjordes av Lena Loren och Eva Sahlström-Malmberg den 24 jan 2023. Vår kontakt i butiken var Magdalena Westergren.

Som grund för undersökningen användes ett formulär från Naturskyddsföreningen som som lanserades i samband med Miljövänliga veckan 2022.
I denna undersökning väljs ett antal varor ut och man räknar sedan antal ekologiska produkter av dessa varor. Varje produkt ger 1 poäng i poängräkningen. Även god hyllkantsmärkning ger 1 poäng för varje produkt.
Resultat för ICA Kvantum Norremark
Butiksyta 2800 m2
Antal varor 21000 st
Produkter                                                                                                                     poäng
Mjukt bröd, hamburger- korv- och pitabröd, knäckebröd                                    5
Yoghurt naturell- smaksatt- växtbaserad- och laktosfri, växtbaserad grädde
gräddfil, havredryck, keso, hårdost, glass                                                                32
Köttbullar, vegobollar, korv, leverpastej, kyckling, nötkött(ej färs)                   8
Vindruvor, päron, kål                                                                                                   5
Juice drickfärdig och konc, rapsolja, snacks, tomatpastasås,
taco kryddblandning, müsli, inlagd gurka                                                               37
Kommentarer
-För tre varor fanns plats på hyllan för ekologisk produkt, men dessa platser var tomma. Dessa produkter räknades inte.
-Vissa produkter med endast tex smakskillnader räknades som olika produkter.
-Eko cornflakes räknades inte in som müsli.
-Nötter och torkade skivor av frukt och räknades inte in som snacks.
-För vissa varor fanns inga ekologiska alternativ.
-Många förpackningar och markeringar med grön färg hade annan innebörd än ekologiskt.
-Vissa varor var indikerade med Lokalt.
-Köttprodukter hade mycket få ekologiska alternativ, och de som fanns var dåligt utmärkta.
Total poängsumma
Vissa av de ekologiska produkterna var väl märkta. Andra, som tex bröd och kött var svåra att upptäcka. Med poängen för hyllkantsmärkningen blir poängsumman 142.
Även hur varorna presenteras skall ingå i poängsättningen
Att ekologiska produkter blandas med icke-ekologiska ger 2 poäng
Att de ekologiska produkterna till största delen är bra placerade ger 1 poäng (av 2 möjliga)
Att det fanns ”ekovippor” till en del av de ekologiska produkterna ger 1 poäng (av 2 möjliga)

Total summa 146 poäng

Lidl, Erik Norbergs väg

Undersökningen gjordes av Lena Loren och Eva Sahlström-Malmberg den 14 feb 2023. Man kan inte nå butiken med telefon eller mail, så någon kontakt i butiken hade vi inte.

Som grund för undersökningen användes ett formulär från Naturskyddsföreningen som som lanserades i samband med Miljövänliga veckan 2022.
I denna undersökning väljs ett antal varor ut och man räknar sedan antal ekologiska produkter av dessa varor. Varje produkt ger 1 poäng i poängräkningen. Även god hyllkantsmärkning ger 1 poäng för varje produkt.
Resultat för Lidl Erik Norbergs väg 3 (Norremark)
Butiksyta en uppskattning är 1200 m2
Antal varor ingen uppgift
Produkter                                                                                                                   poäng
Mjukt bröd, hamburger- korv- och pitabröd, knäckebröd                                   3
Yoghurt naturell- smaksatt- växtbaserad- och laktosfri, växtbaserad grädde
gräddfil, havredryck, keso, hårdost, glass                                                                3
Köttbullar, vegobollar, korv, leverpastej, kyckling, nötkött(ej färs)                  2
Vindruvor, päron, kål                                                                                                  1
Juice drickfärdig och konc, rapsolja, snacks, tomatpastasås,
taco kryddblandning, müsli, inlagd gurka                                                               13
Kommentarer
-Riktiga uppgifter om butikens storlek och antal varor gick inte att få, trots telefonsamtal och mail med Lidl kundtjänst
-Butiken har ett mindre sortiment av matvaror än övriga undersökta butiker. Butiken upplevs som ”luftig” och ett stort antal varor som inte är livsmedel.
-Ekologiska produkter är inte lätta att upptäcka. Man använder Europalövet som märkning i de flesta fall.
-Vissa produkter med endast tex smakskillnader och räknades som olika produkter
-Eko cornflakes räknades inte in som müsli
-För många varor fanns inga ekologiska alternativ
-Det fanns 1 kantmärkning på produkt som inte fanns i hyllan
-Vissa varor, tex flera sorter av glass var märkta med Rainforest Alliance
-Varorna av frukt och grönt är märkta Testade av Eurofins
Total poängsumma
Med poängen för hyllkantsmärkningen blir poängsumman 36.
Även hur varorna presenteras skall ingå i poängsättningen
Att ekologiska produkter blandas med icke-ekologiska ger 2 poäng
Att varorna till största delen är bra placerade ger 2 poäng

Total summa 40 poäng

City Gross

Undersökningen gjordes av Lena Loren och Eva Sahlström-Malmberg den 28 feb 2023. Vår kontakt i butiken var Thommie Larsson.

Som grund för undersökningen användes ett formulär från Naturskyddsföreningen nationellt, som som lanserades i samband med Miljövänliga veckan 2022. I denna undersökning väljs ett antal varor ut och man räknar sedan antal ekologiska produkter av dessa varor. Varje produkt ger 1 poäng i poängräkningen. Även god hyllkantsmärkning ger 1 poäng för varje produkt.
Resultat för City Gross
Butiksyta 10000 m2
Antal varor 32000 st
Produkter                                                                                                                      poäng
Mjukt bröd, hamburger- korv- och pitabröd, knäckebröd                                    6
Yoghurt naturell- smaksatt- växtbaserad- och laktosfri, växtbaserad grädde
gräddfil, havredryck, keso, hårdost, glass                                                                 26
Köttbullar, vegobollar, korv, leverpastej, kyckling, nötkött(ej färs)                    4
Vindruvor, päron, kål                                                                                                    4
Juice drickfärdig och konc, rapsolja, snacks, tomatpastasås,
taco kryddblandning, müsli, inlagd gurka                                                               26
Kommentarer
-Vissa produkter med endast tex smakskillnader räknades som olika produkter.
-Eko cornflakes räknades inte in som müsli.
-För vissa varor fanns inga ekologiska alternativ.
-Många förpackningar och markeringar med grön färg hade annan innebörd än ekologiskt.
-Köttprodukter hade mycket få ekologiska alternativ. Man var noga med att märka ut svenskt kött.
-I stort sett alla ekologiska produkter var mycket dåligt utmärkta.
-Endast en del av butiksytan används till matvaror. Endast en del av antalet artiklar är matvaror.
Total poängsumma
I stort sett alla ekologiska produkter var, som sagt, svåra att upptäcka. Med poängen för hyllkantsmärkningen blir poängsumman 80.
Även hur varorna presenteras skall ingå i poängsättningen
Att ekologiska produkter blandas med icke-ekologiska ger 2 poäng

Total summa 82 poäng