Nytt nummer av Nötväckan

Här är nya numret av kretsens programblad Nötväckan. Den tryckta versionen kommer med nästa nummer av Sveriges natur till kretsens medlemmar. Medlem blir man automatiskt om man bor i Växjö kommun och blir medlem i riksföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/medlemskap/ Alla är välkomna på våra aktiviteter, men medlemmar har lägre avgift när vi tar ut avgift. Nötväckan_Naturskyddsf_2018-2019 (Klicka […]

Läs mer

Tematräff Den hållbara maten

Tillsammans med Omställning Växjö. Tisdag 6 november 2018 kl. 18:00–21:00 Kvarterslokalen i Slånbäret Lillestadsvägen 99 https://www.facebook.com/omstallningvaxjo/photos/gm.639444066451812/2200296626849877/?type=3 Information Inbjudan till andra av tre tematräffar för att inspireras till mer hållbart, mer miljövänligt och mer omställd livsstil. 2:a temat: Maten! Miljövänligt, klimatanpassat, hälsosamt – det finns många aspekter på hållbarhet när det gäller mat. Vi möter begrepp […]

Läs mer