Lördag 27 april, Klädbytardag

Passa på ett unikt tillfälle att förnya garderoben! Plocka fram kläder som är hela och rena, men som du inte längre använder och byt till dig något du tycker om. Du kan också fynda och byta saker.

Tid: Lördag 27 april kl 13 – 17

Plats: Slånbärets kvarterslokal, Lillestadsvägen 99

Ansvarig: Lotta Svensson, tel 0470-26662

Varmt välkommen!

Torsdag 25 april, Exkursion till Hanefors naturreservat

Strax söder om Ingelstad längs Skyeån har Växjö kommun nyligen bildat ett naturreservat. En damm har rivits och ån rinner nu åter fritt. Här finns en variation av naturmiljöer med våtmarker, betesmarker och en gammal lövskog. Följ med på en tur med kommunekolog Janne Kolehmainen.

Plats: Samling vid Vattentornet på Teleborg

Tid: Torsdag 25 april kl 17.30

Ansvarig: Roger Liljedahl, tel 070-375 92 68

Varmt välkommen!