Onsdag 23 mars kl 18.00, Mats Runeson föreläser om hur man anlägger och sköter en äng.

Att göra om en del av gräsmattan till äng har många fördelar. Man behöver inte klippa varje vecka eller rensa ogräs och den blommar under hela säsongen. Dessutom hjälper man pollinerare och andra djur och gynnar därmed den biologiska mångfalden. Så är den ju vacker!

Inger och Mats Runeson driver företaget Pratensis, som producerar och säljer ängsfrö och ängsplantor. De arbetar också med rådgivning om anläggning och skötsel av ängar.

Varmt välkommen att lyssna!

Plats: IOGT-NTO, Sigfridsalen, Växjö

Ansvarig: Lena Loren, tel:076-1363225

Onsdag 9 mars kl 19.30, Årsstämma

Nu är det åter dags att sammanfatta året som gått och att välja en ny styrelse. Det är mycket viktigt att du kommer och gör din röst hörd. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 24 februari. De kan skickas till vaxjo.naturskyddsforeningen.se.

Plats: IOGT-NTO, Viktoriasalen

Ansvarig: Lars Carlsson, tel: 0707-194100