Välkommen på årsstämma måndag 14 mars kl. 19.30

Välkommen till föreningens högsta beslutande organ, årsstämman, då vi redogör för vad som hänt under året och väljer en ny styrelse.
Det är mycket viktigt att just du kommer och gör din röst hörd.

Plats: Slånbärets kvarterslokal, Lillestadsvägen 99.
Ansvarig: Mårten Västerdal, 076-278 19 29