Besök på temat skogsskötsel på Osaby säteri, Naturskyddsföreningens gård

Söndag 3 april kl. 09.00-13.00.
Vi besöker först naturreservatet där det är fri utveckling med en viss skötsel.
Därefter tittar vi på ett par områden där skogsbruk med olika grad av naturvårdshänsyn bedrivs.
Ta med fika.
Samling: Norrtullskolans parkering kl. 08.30 eller reservatsparkeringen på Osaby kl. 09.00.
Ansvarig: Uno Pettersson, 0470-75 17 34.