Kosläpp och information om Bonnakött samt guidning på Osaby säteri, söndag 7 maj kl. 12.00

Efter kosläppet ca. kl. 13 informerar bonden Lars-Erik Johnsson om kravproducerat kött s.k.
Bonnakött. Vi går också en runda i hagmarkerna och bekantar oss med korna.
Samling på reservatsparkeringen på Osaby säteri kl. 13.00. Ring om du vill samåka.
Ansvarig: Eva Malmberg, 073-084 60 45.