Källexkursion 7 oktober kl. 09.30-16.00

Välkommen på käll-exkursion tillsammans med Alvestakretsen. Vi besöker några källor i Alvesta och Växjö kommuner. En källa är ett distinkt utflöde av grundvatten ur jord eller berg och den vattensamling som ofta förekommer vid ett sådant utflöde. Ofta finns det dessutom en historia och en sägen om källan. Vi tittar också på de speciella mossor och högre växter som växer i och omkring källorna.

Tid: Söndag 7 oktober kl. 09.30-16.00
Samling: Norrtullskolans parkering
Ansvarig: Roland Bengtsson, 070-557 11 13