Tematräff Den hållbara maten

Tillsammans med Omställning Växjö. Tisdag 6 november 2018 kl. 18:00–21:00 Kvarterslokalen i Slånbäret Lillestadsvägen 99 Publicerat av Omställning Växjö Måndag 15 oktober 2018 Information Inbjudan till andra av tre tematräffar för att inspireras till mer hållbart, mer miljövänligt och mer omställd livsstil. 2:a temat: Maten! Miljövänligt, klimatanpassat, hälsosamt – det finns många aspekter på hållbarhet när […]

Läs mer

Höstvandring söndag

Vi rastade i naturskogen bortanför Fagrabergs f.d. torp. HÖSTVANDRING I GÅTAHULTSSKOGEN | SÖNDAG 7 OKTOBERKL. 09.00 SAMLING Parkeringen framför Norrtullsskolan UNO PETTERSSON, 070-5885614 I Gåtahult mellan Ingelstad och Hovmantorp finns ett spännande skogsområde med myrar, bergbranter och och gammal granskog. Här tittar vi på de speciella växterna i myr och skog och spanar efter skogsfåglar. […]

Läs mer