Nytt nummer av Nötväckan

Här är nya numret av kretsens programblad Nötväckan. Den tryckta versionen kommer med nästa nummer av Sveriges natur till kretsens medlemmar. Medlem blir man automatiskt om man bor i Växjö kommun och blir medlem i riksföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/medlemskap/

Alla är välkomna på våra aktiviteter, men medlemmar har lägre avgift när vi tar ut avgift.

Uppdatering av det tryckta programmet:

Lotta har ett nytt, extra telefonnr: 0474-35020
Lars telefonnr 021…. utgår, använd 0707 194100
Elmina har ny hemadress
2 styrelseledamöter har avsagt sig att delta i styrelsearbetet.

Nötväckan_Naturskyddsf_2018-2019

(Klicka för att läsa eller ladda hem)