VÅREXKURSION TILL HUSEBYMADEN SÖNDAG 28 APRIL Kl 9

Vi går ut till den vackra ekbacken norr om maden varifrån vi hoppas se resultatet av restaureringen som gjordes i höstas. Änder, svanar och gäss brukar hålla till här.
Bland ekarna tittar vi också efter de första vårblommorna. Sen blir det en tur till fågeltornet där det finns kunniga fågelguider varje söndag i april.
Ta med fika.
Samling: Parkeringen vid Norrtull för samåkning kl 9:00
Ansvarig: Uno Pettersson, 070 588 56 14

Entré Husebymaden

Husebymadens fågeltorn